• Εκτύπωση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών & νομικών προσώπων
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Εργασιακά
 • Μισθοδοσία
 • ΦΠΑ
 • Μελέτες πάσης φύσεως
 • Ίδρυση/διακοπή οικονομικών μονάδων
 • Διεκπεραιώσεις - αιτήσεις παντός τύπου
 • Φορολογικές & ασφαλιστικές ενημερότητες
 • Περιουσιακά

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Τήρηση μισθοδοσίας
 • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών
 • Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις
 • Προσλήψεις - απολύσεις
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μισθοδοσίας
 • Διαχείριση προγραμμάτων ΟΑΕΔ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Συμβουλετική επιχειρηματικών σχεδίων ΕΣΠΑ
 • Μείωση κοστολογίου
 • Συμβουλευτική περί εταιρικής μορφής
 • Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking Analysis)
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Marketing plan
 • Managment plan
 • Swot analysis
 • Target group
 • Συμβουλευτική εξαγωγών
 • Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων αναπτυξιακού νόμου

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Δικηγόροι ποινικού δικαίου
 •  Δικηγόροι εργατικού δικαίου
 •  Δικηγόροι αστικού δικαίου
 •  Δικηγόροι φορολογικού δικαίου
 •  Δικηγόροι εμπορικού δικαίου
 •  Δικηγόροι εταιρικού πτωχευτικού δικαίου
 • Συμβολαιογράφοι
 • Μελετητές αδειοδοτήσεων
 • Γεωτέχνες μελετητές
 • Ασφαλιστές
 • Μεσίτες
 • Ορκωτούς ελεγκτές
 • Ορκωτούς εκτιμητές
 • Εκκαθαριστές
 • Εσωτερικούς ελεγκτές
 • Οικονομολόγους
 • Λογιστές Α' & Β' τάξης